Journal of Banking and Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee, June 2011
Period30.06.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift