Journal of Banking and Finance (Tidskrift)

Colak, G. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee, March 2013
Period23.03.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift