Journal of Banking and Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee, May 2014
Period11.05.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift