Journal of Behavioral and Experimental Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period05.02.2024
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2214-6350
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning