Journal of Brand Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period23.04.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1350-231X
OmfattningInternationell