Journal of Brand Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1350-231X