Journal of Brand Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Review of scientific article
Period07.02.2024
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1350-231X
OmfattningInternationell