Journal of Business & Industrial Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Special issue reviewer since 2000
Journal of Business & Industrial Marketing. Special Issue on Relationship Marketing.
Industrial Marketing Management. Special Issue on Segmenting Business Markets.
Journal of Services Marketing. Special Issue on Business to Business Services.
Journal of Marketing Management. Special Issue on Customer Relationship Dissolution.
Industrial Marketing Management. Special Issue on Customer Value in Business Markets.
Period01.01.202331.12.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning