Journal of Business & Industrial Marketing (Tidskrift)

  • Christian Kowalkowski (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period21.12.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0885-8624
OmfattningInternationell