Journal of Business & Industrial Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period14.03.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0885-8624
OmfattningInternationell