Journal of Business Ethics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.03.202331.03.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-4544
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning