Journal of Business Ethics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period12.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-4544
OmfattningInternationell