Journal of Business Finance & Accounting (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee 2017
Period2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0306-686X