Journal of Business Finance & Accounting (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Peer review
Period20.01.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0306-686X
OmfattningInternationell