Journal of Business Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Special issue editors: Biggemann, Sergio, Maria Holmlund and Christian Kowalkowski. Special issue theme: Advancing Theory of Firm/Interfirm Behavior in Innovation, Marketing, and Purchasing in Industrial Service Contexts in Journal of Business Research
Period02.201402.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0148-2963
OmfattningInternationell