Journal of Business Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period28.02.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift