Journal of Business Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period26.09.202126.10.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0148-2963