Journal of Business Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period29.09.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0148-2963