Journal of Business Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period24.02.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0148-2963