Journal of Business Venturing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0883-9026

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis