Journal of Business Venturing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period09.11.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0883-9026