Journal of Chinese Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20082010
Typ av tidskriftIcke-referentgranskad vet. tidskrift
ISSN1995-624X
OmfattningInternationell