Journal of Classification (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell