Journal of Cleaner Production (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Carbon footprint: How do companies reduce it and how do they communicate their reduction measures
Period29.05.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0959-6526

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering