Journal of Cleaner Production (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period04.10.201208.11.2012
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift