Journal of Cleaner Production (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period03.08.201310.09.2013
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift