Journal of Comparative International Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Period09.2023 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis