Journal of corporate finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period15.03.202030.03.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0929-1199
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning