Journal of corporate finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.201931.01.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0929-1199
OmfattningInternationell