Journal of Difference Equations and Applications (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period28.03.201227.05.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell