Journal of East European Management Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Guest Editor of the Special Issue
Period20172019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell