Journal of Economic Behavior & Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee scientific article
Period2006
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-2681
OmfattningInternationell