Journal of Economic Behavior & Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201331.12.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell