Journal of economic behavior & organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.10.201331.12.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell