Journal of Economic Behavior & Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201131.12.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift