Journal of Economic Behavior & Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period06.2024
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-2681
OmfattningInternationell