Journal of Economic Behavior & Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Elservier journal.
Period20.09.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift