Journal of Economics (Tidskrift)

Stenbacka, R. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period15.06.201110.08.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift