Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.12.201415.01.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell