Journal of Electronic Commerce in Organizations (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Ad Hoc reviewer
Period05.200706.2007
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1539-2937
OmfattningInternationell