Journal of Emerging Markets (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period27.10.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift