Journal of Empirical Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20062009
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0927-5398
OmfattningInternationell