Journal of Empirical Finance (Tidskrift)

Liljeblom, E. (Referee)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteVetenskaplig tidskrift

Period2006 - 2009
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0927-5398
OmfattningInternationell