Journal of Empirical Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.202117.01.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0927-5398
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning