Journal of Engineering Project and Production Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20112016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell