Journal of Environmental Planning and Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period09.08.201219.09.2012
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift