Journal of European Economic Association (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.08.201130.09.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift