Journal of Financial and Quantitative Analysis (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee
Period27.05.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift