Journal of Financial and Quantitative Analysis (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.201731.01.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0022-1090
OmfattningInternationell