Journal of Financial and Quantitative Analysis (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

ad-hoc referee
Period01.12.202109.12.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0022-1090
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning