Journal of Financial and Quantitative Analysis (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.06.202201.09.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0022-1090
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning